haksızlık ta susmayın

2EYw...LGV3
12 Mar 2024
1

 • Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.
 • Adalet olmadan huzur bulunmaz.
 • Haksızlıkta ısrar etmek, günün sonunda kendi vicdanını mahkûm etmektir.
 • Haksızlık, güçlü olanın zulmüdür.
 • Haklılığını kanıtlamak için haksızlık yapmak, kendi zaferini gölgeleyecektir.
 • Haksızlık karşısında susanlar, adaletsizliğe ortak olur.
 • Hakkını aramayan, haksızlığından emindir.
 • Adalet terazisi eğri olduğunda, toplumun dengesi bozulur.
 • Haksızlık, insanın ruhunu zehirleyen bir zehirdir.
 • Adalet olmadan özgürlük gerçekleşemez.
 • Haksızlık, güçsüzleri ezmenin bir aracıdır.
 • Hakkını savunmayan, haksızlığı kabullenmiş demektir.
 • Adalet olmadan toplumda uyum sağlanamaz.
 • Haksızlık, insanların arasına ayrılık tohumları eker.
 • Haklı olanın sesi, haksız olanın gürültüsünden daha etkilidir.
 • Adalet, insanın insanlaştığı yerdir.
 • Haksızlığa göz yummak, adaletsizliğin yayılmasına sebep olur.
 • Haksızlık, güçlüyü değil, zayıfı mahkûm eder.
 • Haklılık, iç huzurun anahtarıdır.
 • Haksızlığa karşı durmak, insanın onuruyla barışmasını sağlar.
 • Adalet, toplumun temel taşıdır.


 • İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür. Eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek, işte o vakit kötülük etmiş oluruz.
 • Haksızlık etmemek, övünmeye değmez. Onu aklından bile geçirmemelidir.
 • Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir.
 • Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, bir nevi haksızlıktır.
 • Haksızlık, kalpte derin yaralar açar.
 • Hak aramak, insanın doğal bir hakkıdır.
 • Adaletin olmadığı yerde, insanların umudu tükenir.
 • Haksızlık, insanın içindeki adalet duygusunu çürütür.
 • Haklı olan, gücü olmayanın yanındadır.
 • Adalet, insanların birbirine saygı gösterdiği yerdir.
 • Haksızlık, karanlık bir gölge gibi insanların üzerine çöker.
 • Haklılık, zamanla herkes tarafından kabul edilir.
 • Adalet, insanların eşit haklara sahip olduğu bir ortam yaratır.
 • Haksızlık, insanların içindeki iyilik tohumlarını kurutur.
 • Haklılık, insanın içsel bir güç kaynağıdır.
 • Adalet olmadan, insanlar arasında güven oluşmaz.
 • Haksızlık, insanların ruhunu kirleten bir lekedir.
 • Haklılık, insanın doğru yolda olduğunu gösterir.
 • Adalet, insanların huzur içinde yaşamasını sağlar.
 • Haksızlık, insanların güvenini sarsar.
 • Haklılık, insanın kendine duyduğu saygının bir yansımasıdır.
 • Adalet, insanların eşit değerde olduğunu ilan eder.
 • Haksızlık, insanları birbirine düşman yapar.
 • Haklı olanın zaferi, adaletin galibiyetidir.Haksızlıklar karşısında susan, dilsiz şeytandır sözü, İslam kültüründe sıkça kullanılan bir sözdür. Ancak bu ifadenin sahih bir hadis olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Hadisler, Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları veya onun izniyle diğer sahabelerinin aktardığı sözlerden oluşan rivayetlerdir.
Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to YabumiSA

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.