En Önemli Savaşlar: Alesia Savaşı (MÖ 52): [Great]

5fzw...QbNr
9 Feb 2024
82Alesia Savaşı (MÖ 52): Galya'nın Son DirenişiGiriş:
Alesia Savaşı veya Alesia Kuşatması, MÖ 52 yılının Eylül ayında Mandubi kabilesinin en önemli kenti ve kalesi Alesia çevresinde yapılan savaştır. Roma Cumhuriyeti'nin prokonsülü Jül Sezar komutasındaki Roma lejyonları ile Galya lideri Vercingetorix komutasındaki Galyalı birlikleri karşı karşıya gelmiştir. Bu savaş, Galya Savaşları'nın en önemli ve belirleyici savaşı olarak kabul edilir ve Roma'nın Galya'yı fethetmesinde kilit rol oynamıştır.

Alesia Savaşı Öncesi: Galya'da Durum


Jül Sezar'ın Galya'ya Girişi:
Jül Sezar, MÖ 58 yılında Galya'ya prokonsül olarak atandı. Görev süresi boyunca Galya'yı Roma Cumhuriyeti'nin kontrol altına almak için bir dizi sefer düzenledi. Sezar, Helvetler, Belgicler ve Nerviler gibi birçok Galya kabilesini yenmeyi başardı.

Galya'da Direnişin Oluşması:
Sezar'ın Galya'daki fetihleri, Galya kabileleri arasında birlik ve beraberlik duygusunu tetikledi. MÖ 52 yılında, Arverni kabilesinin lideri Vercingetorix önderliğinde birçok Galya kabilesi Roma'ya karşı bir araya geldi.

Vercingetorix'in Stratejisi:
Vercingetorix, Romalılarla açık bir meydan savaşında karşılaşmaktan kaçınarak gerilla taktikleri uygulamaya karar verdi. Galya kabileleri, Romalıların yiyecek ve erzak tedarik hatlarına saldırılar düzenlediler ve Romalıların ilerlemesini zorlaştırdılar.

Alesia'nın Önemi:
Vercingetorix, Alesia'yı kalesi olarak seçti ve Romalıların saldırısına karşı savunmaya hazırlandı. Alesia, bir tepenin zirvesinde, nehir vadileriyle çevrelenmiş, savunmaya elverişli bir kaleydi. Cepheden yapılacak bir saldırı intiharla eş olduğundan, Sezar aç kalarak teslim olmalarını sağlayacak bir kuşatma yapmaya karar verdi.

Kuşatma Öncesi Hazırlıklar:
Sezar, Alesia'yı kuşatmadan önce bir dizi hazırlık yaptı. Lejyonerlerine tahkimatlar inşa ettirdi ve şehre giren ve çıkan her şeyi kontrol altına aldı. Ayrıca, Galya'dan yardım gelmesini engellemek için Alesia'nın etrafına bir dizi hendek ve çit kazdırdı.

Kuşatmanın Başlaması:
Sezar, MÖ 52 yılının Eylül ayında Alesia'yı kuşatmaya başladı. Kuşatma yaklaşık 6 hafta sürdü. Bu süre boyunca Romalılar, Alesia'nın etrafına bir dizi tahkimat inşa ettiler ve şehre giren ve çıkan her şeyi kontrol altına aldılar. Vercingetorix de şehri savunmak için elinden geleni yaptı ve Romalıların saldırılarını püskürtmeyi başardı.

Kuşatma Sırasında Yaşananlar:
Kuşatma sırasında hem Romalılar hem de Galyalılar açlık ve hastalıklarla boğuştu. Vercingetorix, şehri savunmak için tüm kaynaklarını kullandı ve Romalıların kuşatmasını kırmak için birçok girişimde bulundu.

Sonuç:
Alesia Savaşı, Galya Savaşları'nın en önemli ve belirleyici savaşıdır. Bu savaştan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi ve Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Alesia Savaşı, Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde bile kuşatma savaşı ve ablukanın klasik örneklerinden biri olarak gösterilir.

Savaşın Önemi:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Savaşı, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

Savaşın Kültürel Etkisi:
Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Ek Bilgiler:

 • Alesia Savaşı'nın gerçekleştiği yer günümüzde Fransa'da bulunan Alise-Sainte-Reine şehridir.
 • Alesia Savaşı'nda yaklaşık 50.000 Romalı ve 80.000 Galyalı savaşçı yer aldı.
 • Alesia Savaşı'ndan sonra Vercingetorix esir alındı ve Roma'da bir zafer alayında sergilendikten sonra idam edildi.


Alesia Savaşı Öncesi:

 • Sezar


Kaynaklar

 1. tr.wikipedia.org/wiki/Alesia_Muharebesi


Alesia Kuşatması: Roma'nın ZaferiKuşatmanın Başlangıcı:
Jül Sezar, MÖ 52 yılının Eylül ayında Alesia'yı kuşatmaya başladı. Kuşatma yaklaşık 6 hafta sürdü. Bu süre boyunca Romalılar, Alesia'nın etrafına bir dizi tahkimat inşa ettiler ve şehre giren ve çıkan her şeyi kontrol altına aldılar. Vercingetorix de şehri savunmak için elinden geleni yaptı ve Romalıların saldırılarını püskürtmeyi başardı.

Kuşatma Hatları:
Sezar, Alesia'nın etrafına iki ayrı tahkimat hattı inşa etti. Birinci tahkimat hattı, kuşatma altındaki Galya'lıları içeride tutmak için, ikinci tahkimat hattı ise kuşatmayı kırmak için gelebilecek Galya yardım ordusunu uzak tutmak için inşa edildi.

Birinci Tahkimat Hattı:
Birinci tahkimat hattı, Alesia'nın etrafına yaklaşık 15 kilometrelik bir çember şeklinde inşa edildi. Bu hattı oluşturan tahkimatlar, hendekler, kazıklar ve duvarlardan oluşuyordu. Tahkimatların arkasında Romalı lejyonerler nöbet tutuyor ve kuşatma altındaki Galya'lıların kaçmasını engelliyordu.

İkinci Tahkimat Hattı:
Kuşatmayı kırmak için gelebilecek Galya yardım ordusuna karşı korunmak için Sezar, Alesia'nın etrafına ikinci bir tahkimat hattı da inşa etti. Bu tahkimat hattı, birinciden daha geniş ve daha sağlamdı. Tahkimatların arkasında Romalı lejyonerler ve yardımcı birlikler konuşlandırıldı.

Kuşatmadaki Zorluklar:
Kuşatma her iki taraf için de oldukça zorlu geçti. Romalılar, kuşatma hatlarını inşa etmek ve korumak için büyük bir emek harcadılar. Ayrıca, kuşatma uzadıkça yiyecek ve erzak sıkıntısı çekmeye başladılar.

Galyalılar'ın Direnişi:
Vercingetorix ve Galya'lılar da kuşatma sırasında büyük bir cesaret ve dayanıklılık gösterdiler. Romalıların saldırılarını püskürtmenin yanı sıra, şehirdeki yiyecek ve erzak kaynaklarını idareli bir şekilde kullanmaya çalıştılar.

Yardım Ordusunun Bozguna Uğraması:
Kuşatma sırasında Vercingetorix, Galya'nın diğer bölgelerindeki kabilelerden yardım talep etti. Bu talep üzerine bir Galyalı ordusu, kuşatmayı kırmak için Alesia'ya doğru yola çıktı. Sezar, kuşatmayı sürdürmek için lejyonlarını ikiye böldü ve bir kısmıyla Alesia'yı savunurken diğer kısmıyla da Galyalı yardım ordusuna karşı savaştı. Sonunda Sezar, Galyalı yardım ordusunu bozguna uğratmayı başardı.

Vercingetorix'in Teslimiyeti:
Yardım ordusunun bozguna uğramasından sonra Vercingetorix'in durumu umutsuz hale geldi. Sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Sezar, Vercingetorix'i esir aldı ve Roma'da bir zafer alayında sergiledikten sonra idam etti.

Kuşatmanın Sonuçları:
Alesia Kuşatması, Galya Savaşları'nın en önemli ve belirleyici savaşıdır. Bu savaştan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi ve Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Alesia Kuşatması, Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde bile kuşatma savaşı ve ablukanın klasik örneklerinden biri olarak gösterilir.

Kuşatmanın Önemi:
Alesia Kuşatması, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Kuşatması, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

Kuşatmanın Kültürel Etkisi:
Alesia Kuşatması, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Alesia Kuşatması'nda Çift Cepheli Savaş: Roma'nın ZaferiAlesia Kuşatması, MÖ 52 yılında Jül Sezar komutasındaki Romalı lejyonlar ile Vercingetorix liderliğindeki Galya kabileleri arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, Galya Savaşları'nın en önemli ve belirleyici savaşlarından biridir.

Kuşatma ve Yardım Ordusu:
Sezar, Alesia'yı kuşatarak Vercingetorix'i teslim olmaya zorlama planı yaptı. Kuşatma yaklaşık 6 hafta sürdü. Bu süre boyunca Romalılar, Alesia'nın etrafına bir dizi tahkimat inşa ettiler ve şehre giren ve çıkan her şeyi kontrol altına aldılar. Vercingetorix de şehri savunmak için elinden geleni yaptı ve Romalıların saldırılarını püskürtmeyi başardı.

Vercingetorix, kuşatma sırasında Galya'nın diğer bölgelerindeki kabilelerden yardım talep etti. Bu talep üzerine bir Galyalı ordusu, kuşatmayı kırmak için Alesia'ya doğru yola çıktı. Sezar, kuşatmayı sürdürmek için lejyonlarını ikiye böldü ve bir kısmıyla Alesia'yı savunurken diğer kısmıyla da Galyalı yardım ordusuna karşı savaştı.

Sezar'ın Planı:
Sezar, Galyalı yardım ordusunu kuşatma hatlarının dışına çekmek için bir plan yaptı. Bir lejyonu, Galyalıların kampına doğru bir saldırı başlatması için görevlendirdi. Galyalılar, bu saldırıyı püskürtmek için kamplarından çıkıp Romalı lejyonu ile savaşa girdiler. Sezar, bu sırada lejyonlarının geri kalanıyla Galyalıların arkasına dolandı ve onları kuşattı.

Savaşın Sonucu:
Savaşın sonunda Romalılar, Galyalı yardım ordusunu bozguna uğratmayı başardı. Bu zafer, Alesia'daki kuşatmanın kaderini de belirledi. Yardım alamayacak duruma düşen Vercingetorix, Romalılara teslim olmak zorunda kaldı.

Çift Cepheli Savaşın Önemi:
Alesia Kuşatması'ndaki çift cepheli savaş, Sezar'ın askeri dehasını ve Romalı lejyonların disiplinini ve savaş becerilerini açıkça göstermiştir. Bu savaş, Galya Savaşları'nın sonucunu belirlemiştir ve Roma'nın Galya'yı fethetmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Sonuç:
Alesia Kuşatması'ndaki çift cepheli savaş, Roma tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaş, Roma'nın Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmesinde ve Avrupa'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Ek Bilgiler:

 • Alesia Kuşatması'nda yaklaşık 50.000 Romalı ve 80.000 Galyalı savaşçı yer aldı.
 • Alesia Kuşatması'ndan sonra Vercingetorix esir alındı ve Roma'da bir zafer alayında sergilendikten sonra idam edildi.
 • Alesia Kuşatması, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.


Kuşatma Sırasında Yaşananlar:

 • Kuşatma sırasında hem Romalılar hem de Galyalılar açlık ve hastalıklarla boğuştu.
 • Vercingetorix, şehri savunmak için tüm kaynaklarını kullandı ve Romalıların kuşatmasını kırmak için birçok girişimde bulundu.
 • Romalılar, kuşatma hatlarını korumak için sürekli olarak nöbet tutmak ve saldırıları püskürtmek zorunda kaldılar.


Savaşın Sonrası:

 • Alesia Kuşatması'ndan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi.
 • Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi.
 • Sezar, Roma'da bir kahraman olarak karşılandı ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirildi.


Alesia Savaşı'nın Sonucu: Roma'nın ZaferiSavaşın Özeti:

Alesia Savaşı, MÖ 52 yılında Jül Sezar komutasındaki Romalı lejyonlar ile Vercingetorix liderliğindeki Galya kabileleri arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, Galya Savaşları'nın en önemli ve belirleyici savaşlarından biridir.

Savaşın Sonucu:

Alesia Savaşı, Romalıların kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferin birçok sebebi vardı:

 • Sezar'ın Askeri Dehası: Sezar, Alesia Savaşı'nda kuşatma ve açık savaş taktiklerini ustalıkla kullanarak Galya'lıları yenmeyi başardı.
 • Romalı Lejyonların Disiplini ve Savaş Becerileri: Romalı lejyonerler, Alesia Savaşı'nda disiplinli bir şekilde savaşarak Galya'lıların saldırılarını püskürtmeyi başardılar.
 • Galyalıların Stratejik Hataları: Vercingetorix, Alesia Savaşı'nda bazı stratejik hatalar yaptı. Örneğin, yardım ordusunun zamanında gelmemesine neden oldu.


Savaşın Sonuçları:
Alesia Savaşı'nın sonuçları Roma ve Galya için çok önemliydi:
Roma İçin:

 • Galya Savaşları'nın sona ermesi
 • Roma'nın Galya'yı fethetmesi
 • Sezar'ın Roma'da bir kahraman olarak karşılanması ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirilmesi


Galya İçin:

 • Bağımsızlığın kaybedilmesi
 • Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline gelmesi
 • Galya kültürünün ve dilinin Romalılaşması


Savaşın Tarihsel Önemi:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Savaşı, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

Savaşın Kültürel Etkisi:
Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Ek Bilgiler:

 • Alesia Savaşı'nda yaklaşık 50.000 Romalı ve 80.000 Galyalı savaşçı yer aldı.
 • Alesia Savaşı'ndan sonra Vercingetorix esir alındı ve Roma'da bir zafer alayında sergilendikten sonra idam edildi.
 • Alesia Savaşı, birçok film ve belgesele konu olmuştur.


Savaşın Sonrası:

 • Alesia Savaşı'ndan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi.
 • Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi.
 • Sezar, Roma'da bir kahraman olarak karşılandı ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirildi.


Savaşın Önemi:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Savaşı, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

Savaşın Kültürel Etkisi:
Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Alesia Savaşı'nın Önemi: Roma'nın Galya'yı Fethi ve Avrupa Tarihinde Bir Dönüm Noktası


Savaşın Önemi:


Alesia Savaşı, birçok açıdan önemlidir:

1. Roma'nın Galya'yı Fethi:
Alesia Savaşı'nın en önemli sonucu, Roma'nın Galya'yı fethetmesidir. Bu savaştan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi ve Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Bu, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş ve Avrupa'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

2. Avrupa Tarihinde Bir Dönüm Noktası:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Savaşı, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

3. Sezar'ın Askeri Dehası:
Alesia Savaşı, Sezar'ın askeri dehasının bir göstergesidir. Sezar, bu savaşta kuşatma ve açık savaş taktiklerini ustalıkla kullanarak Galya'lıları yenmeyi başardı.

4. Galyalıların Bağımsızlık Mücadelesinin Sonu:
Alesia Savaşı, Galyalıların bağımsızlık mücadelesinin sonunu da getirdi. Bu savaştan sonra Galya, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi ve Galya kültürü ve dili Romalılaşmaya başladı.

5. Kültürel Etki:
Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Sonuç:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaş, Roma'nın Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmesinde ve Avrupa'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Ek Bilgiler:

 • Alesia Savaşı'nda yaklaşık 50.000 Romalı ve 80.000 Galyalı savaşçı yer aldı.
 • Alesia Savaşı'ndan sonra Vercingetorix esir alındı ve Roma'da bir zafer alayında sergilendikten sonra idam edildi.
 • Alesia Savaşı, birçok film ve belgesele konu olmuştur.


Savaşın Sonrası:

 • Alesia Savaşı'ndan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi.
 • Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi.
 • Sezar, Roma'da bir kahraman olarak karşılandı ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirildi.


Savaşın Önemi:
Alesia Savaşı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Roma, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Alesia Savaşı, Roma'nın askeri gücünü ve disiplinini de göstermiştir.

Savaşın Kültürel Etkisi:
Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Savaşın Sonuçları:

 • Roma'nın Galya'yı fethetmesi
 • Galya'nın bir Roma eyaleti haline gelmesi
 • Galya kültürünün ve dilinin Romalılaşması
 • Sezar'ın Roma'da bir kahraman olarak karşılanması ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirilmesi


Savaşın Tarihsel Önemi:

 • Avrupa tarihinde bir dönüm noktası
 • Roma'nın Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmesi
 • Roma'nın askeri gücünün ve disiplininin gösterilmesi


Savaşın Sonuçları:


Alesia Savaşı'nın sonuçları Roma ve Galya için çok önemliydi:

Roma İçin:

 • Galya Savaşları'nın sona ermesi: Alesia Savaşı'nın Roma zaferiyle sonuçlanması, Galya Savaşları'nın da sona ermesi anlamına geliyordu. Bu, Roma'nın Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altına almasını ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmesini sağladı.
 • Roma'nın Galya'yı fethetmesi: Alesia Savaşı'ndan sonra Galya'daki direniş büyük ölçüde sona erdi ve Roma, Galya'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Bu, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş ve Avrupa'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Sezar'ın Roma'da bir kahraman olarak karşılanması ve diktatörlük yetkisiyle ödüllendirilmesi: Alesia Savaşı'ndaki zaferi Sezar'ı Roma'da bir kahraman yaptı. Sezar, bu zaferin ardından diktatörlük yetkisiyle ödüllendirildi ve Roma'nın en güçlü adamı haline geldi.


Galya İçin:

 • Bağımsızlığın kaybedilmesi: Alesia Savaşı'nın en önemli sonucu, Galya'nın bağımsızlığını kaybetmesidir. Bu savaştan sonra Galya, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi ve Galya kültürü ve dili Romalılaşmaya başladı.
 • Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline gelmesi: Alesia Savaşı'ndan sonra Galya, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Bu, Galya'nın Roma'nın politik, ekonomik ve kültürel sistemine entegre olması anlamına geliyordu.
 • Galya kültürünün ve dilinin Romalılaşması: Alesia Savaşı'ndan sonra Galya kültürü ve dili Romalılaşmaya başladı. Latince, Galya'da resmi dil haline geldi ve Galya kültürü Roma kültürüyle büyük ölçüde asimile oldu.


Savaşın Kültürel Etkisi:


Alesia Savaşı, birçok sanat eserine ve edebi esere konu olmuştur. Savaşın en önemli tasvirlerinden biri, Fransız ressam Édouard Detaille'in "Alesia'da Vercingetorix'in Teslimiyeti" adlı tablosudur.

Ek Bilgiler:

 • Alesia Savaşı'nın gerçekleştiği yer günümüzde Fransa'da bulunan Alise-Sainte-Reine şehridir.
 • Alesia Savaşı'nda yaklaşık 50.000 Romalı ve 80.000 Galyalı savaşçı yer aldı.
 • Alesia Savaşı'ndan sonra Vercingetorix esir alındı ve Roma'da bir zafer alayında sergilendikten sonra idam edildi.


Kaynaklar

 1. tr.wikipedia.org/wiki/Alesia_MuharebesiWrite & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to RayleighS

9 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.