Quên $1 đi, giá Cardano (ADA) có nguy cơ giảm xuống $0,40

Ecct...1Cqd
6 May 2024
21

More Crypto Online, một kênh tiền điện tử, tiết lộ rằng Cardano (ADA) vẫn chưa chạm đáy cục bộ và một đợt giảm giá khác có thể sắp xảy ra.
Trong video gần đây, nhà phân tích của kênh lưu ý rằng Sóng Elliot đã xác nhận tín hiệu.
Giải thích luận điểm:
“Chúng ta chỉ thấy một cấu trúc hiệu chỉnh 3 sóng. Đây thường không phải là xu hướng tăng giá và ADA có thể giảm mạnh hoặc đi ngang”.

Biểu đồ ADA/USDT hàng giờ | Nguồn: More Crypto Online

Người bán đang ở thế tấn công

Sóng Elliot là một lý thuyết kỹ thuật xem xét các mô hình giá lặp lại. Bằng cách này, các trader có thể nắm bắt được đỉnh và đáy của một chu kỳ.
More Crypto Online đã đề cập rằng việc ADA phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ $0,48 đã vô hiệu xu hướng tăng của nó.
Do đó, giá có thể giảm xuống để hoàn thành sóng 5, báo hiệu một đợt giảm mạnh. Nếu điều này xảy ra, giá ADA có thể giảm xuống $0,42.
Vào thời điểm viết bài, ADA đang giao dịch ở mức $0,47, tăng 2,8% trong 24 giờ qua.
Mặc dù vậy, chỉ riêng dữ liệu kỹ thuật sẽ không đủ để đánh giá xu hướng của ADA. Do đó, chúng tôi đã kiểm tra tiềm năng của tiền điện tử dưới góc độ on-chain.
Trước hết, Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét hợp đồng mở (OI), một chỉ báo được dùng để tính tổng tất cả các vị thế mở trên thị trường phái sinh.
Nguồn: Santiment
Sự gia tăng của chỉ báo hàm ý sự gia tăng vị thế ròng. Nó cũng có thể ám chỉ rằng người mua (Long) đang rất hung hãn.
Tuy nhiên, OI của Cardano là 548,6 triệu USD vào thời điểm viết bài – giảm so với giá trị bảy ngày trước.
Trong trường hợp này thì người bán (Short) là những người hung hãn. Nếu mức giảm này không được kiểm soát, giá dự kiến sẽ giảm xuống $0,42.

ADA có giảm xuống $0,42?

Bên cạnh OI, chúng tôi cũng phân tích chỉ báo CLLD. CLLD là viết tắt của Cumulative Liquidation Levels Delta, dự đoán mức giá mà việc thanh lý giá lớn có thể xảy ra.
Với số liệu này, các trader có thể quyết định nên mua hay bán. Đối với CLLD, giá trị dương của nó cho thấy nhiều lệnh Long bị thanh lý hơn. Mặt khác, các giá trị âm của CLLD cho thấy có nhiều lệnh Short bị thanh lý hơn.
Từ biểu đồ bên dưới, không có vùng từ trường nào có thể thu hút sự tăng giá của Cardano. Nhưng CLLD lại dương, cho thấy Cardano sắp thoái lui.
Nguồn: Hyblock
Do đó, điều này có thể hạn chế việc bắt đầu chuyển động tăng giá của ADA. Hiện tại, giá ADA có thể giảm xuống $0,40. Đây có thể là mục tiêu trong tình huống giảm giá mạnh.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to khuongpk9

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.