Evren Nedir Ve Nasıl Oluşmuştur? Evren Hakkında Bilinmesi Gerekenler

EfYA...bmjA
9 Feb 2024
26

EVREN NEDİR?

Big Bang Teorisi, 20. yüzyılın en büyük bilimsel keşiflerinden biridir. Albert Einstein ve ondan sonraki birçok kozmologun çalışmalarından kaynaklanan, Evren anlayışımızı altüst etti ve bilimsel alanının ötesinde birçok felsefi ve hatta teolojik yorumu uyandırdı.Yerçekimi, doğanın en bilinen gücüdür. Cisimlerin düşüşünden ve yıldızların hareketinden sorumlu olan bu, ilk kez 1687'de Isaac Newton tarafından ünlü evrensel çekim yasası ile denklem haline getirildi. Teorisinin başarısı, 20. yüzyılın başına kadar esasen tartışmasız kalması ve ister top güllelerinin yörüngesinin ister güneş gezegenlerinin yörüngesi olsun, birçok cismin hareketlerini büyük bir hassasiyetle tahmin etmeyi mümkün kılacak şekilde oldu.

EVREN NASIL OLUŞTU


Einstein'ın teorisinin yayınlanmasının ardından, birçok bilim insanı onu farklı fiziksel durumlara uygulamaya çalışıyor. Albert Einstein bu sonucu anladığında bunun imkansız olduğunu düşünür. Onun için Evren ancak durağan olabilir. Buna o kadar ikna olmuş ki, statik bir evrenle uyumlu bir teori elde etmek için denklemlerini yapay olarak değiştiriyor.
Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble, 1929'da Evrenin gerçekten genişlediğini gösteriyor. Bunu yapmak için bizimkine en yakın galaksileri teleskopla gözlemliyor. Ancak hareketlerini doğrudan görselleştirmek imkansız olduğundan, Hubble çok özel bir ölçü kullanır.


Doppler etkisi, bir itfaiye motoru geçtiğinde tüm çocukların fark ettiği bu olgudur. Araba yaklaştığında, sirenin sesi bize daha tiz geliyor ve bizden uzaklaştığında daha ciddi geliyor. Işık bir dalga olduğu gibi, aynı ses gibi, benzer bir fenomene tabidir. Uzaklaşan bir galaksi bize daha kırmızı görünen bir ışık yayar, yaklaşan bir galaksi daha mavi görünen bir ışık yayar.

EVREN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:Birincisi, ilk anlardaki ısı, yoğunluk, enerji koşullarının, zaman ve mekan kavramlarının sorgulanması gerektiği kadar olduğunu söylemekten ibarettir. Diğer bir deyişle, o an için zamanın ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyoruz.

Evren var olan her şey, var olan her şey ve var olacak her şey olarak tanımlanabilir. Şu anki anlayışımıza göre, Evren uzay-zamandan, elektromanyetik radyasyon ve madde dahil olmak üzere enerji formlarından ve aralarındaki fiziksel yasalardan oluşur. Evren böylece tüm yaşamı, tüm tarihi kapsar ve bazı filozoflar ve bilim adamları onun matematik ve mantık gibi fikirleri bile kapsadığını öne sürerler. Ancak Evrenin temel sorularından biri kökenleriyle ilgilidir.

EVREN BİG BANG SONRASINDA MI OLUŞTU?Çoğu gökbilimci, Evren'in 10 ila 20 milyar yıl önce meydana gelen dev bir patlama olan Big Bang adlı bir olay sırasında oluştuğuna inanıyor. Evrenin mekanı, zamanı, maddesi ve enerjisi Büyük Patlama sırasında yaratıldı. Bu dev patlama maddeyi her yöne fırlattı ve uzayın kendisinin genişlemesine neden oldu. Evren soğudukça, malzemeleri galaksileri, yıldızları ve gezegenleri oluşturmak için birleşti.

Büyük Patlama, Evren bir milyar trilyon saniyenin yalnızca yüzde biri olduğunda gerçekleşti. O noktada, içinde uzayın ışık hızından daha hızlı genişlediği, şişme denen inanılmaz bir genişleme dalgası yaşadı. Bu dönemde, Evren'in boyutu atom altından neredeyse anında bir golf topu boyutuna geçerek en az 90 kat ikiye katlandı.Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, evrendeki tüm maddeler şiddetli bir patlamayla tek bir noktadan ortaya çıktı. Bu, inanılmaz derecede yüksek bir hız ve sıcaklıkta gelişti, her 10 ila 34 saniyede bir boyut olarak ikiye katlandı ve hızla genişlerken alan yarattı.


Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to MUHAMMED NECİM

1 Comment

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.