My Hero Academia Anime Worth to Watch or Not?

KYpw...vkLA
1 Feb 2023
12

MY Hero Academia Anime- My hero academia is a Superpower based Anime.The Anime Main Character is Izuku Midoriya Who Born With No Powers But He Wanted To be The No.1 Hero Like All Might Who's his Inspiration.All Might Give Him His Power Knows As All For One And Midoriya Entered in UA Academy For Training and Guidence.The Anime Is Worth For Watch.
Hero Academia Have 3 Movies And 6 Season 6th is ongoing
Main And Entertaining Characters
Daiki Yamashita as Izuku Midoriya
Nobuhiko Okamoto as Katsuki Bakugo
Kenta Miyake as All Might
Ayane Sakura as Ochaco Uraraka
Kaito Ishikawa as Tenya Ida
Aoi Yuki as Tsuyu Asui
Ryo Hirohashi as Minoru Mineta
Marina Inoue as Momo Yaoyorozu
Yoshimasa Hosoya as Fumikage Tokoyami
Tatsuku Hatanaka as Denki Kaminari
Toshiki Masuda as Eijiro Kirishima
Yuki Kaji as Shoto Todoroki
Eri Kitamura as Mina Ashido
Kosuke Kuwano as Yuga Aoyama
Kei Shindō as Kyoka Jiro
Masakazu Nishida as Mezo Shoji
Kosuke Miyoshi as Mashirao Ojiro
Kiyotaka Furushima as Hanta Sero
Kaori Nazuka as Toru Hagakure
Takuma Nagatsuka as Koji Koda
Tooru Nara as Rikido Sato
Junichi Suwabe as Shota Aizawa
Hiroyuki Yoshino as Present Mic
Etsuko Kozakura as Chiyo Shuzenji
Azu Sakura as Mei Hatsume
Tarusuke Shingaki as Mirio Togata
Kiyono Yasuno as Nejire Hado
Yūto Uemura as Tamaki Amajiki
Wataru Hatano as Hitoshi Shinso
Akio Ōtsuka as All For One
Kōki Uchiyama as Tomura Shigaraki
Takahiro Fujiwara as Kurogiri
Go Inoue as Chizome Akaguro
Misato Fukuen as Himiko Toga
Hiro Shimono as Dabi
Daichi Endou as Jin Bubaigawara
Tsuguo Mogami as Atsuhiro Sako
Kenjiro Tsuda as Kai Chisaki
Michiru Yamazaki as Kota Izumi
Seiran Kobayashi as Eri
Justin Briner as Izuku Midoriya
Clifford Chapin as Katsuki Bakugo
Christopher R. Sabat as All Might
Luci Christian as Ochaco Uraraka
J. Michael Tatum as Tenya Ida
Monica Rial as Tsuyu Asui
Brina Palencia as Minoru Mineta
Colleen Clinkenbeard as Momo Yaoyorozu
Josh Grelle as Fumikage Tokoyami
Kyle Phillips as Denki Kaminari
Justin Cook as Eijiro Kirishima
David Matranga as Shoto Todoroki
Caitlin Glass as Mina Ashido
Joel McDonald as Yuga Aoyama
Trina Nishimura as Kyoka Jiro
Ian Sinclair as Mezo Shoji
Mike McFarlan as Mashirao Ojiro
Christopher Bevins as Hanta Sero
Felecia Angelle as Toru Hagakure
Greg Ayres as Koji Koda
Cris George as Rikido Sato

This is My 1st Blog Hope You Like It.
Thank You

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to Anime

1 Comment

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.