Pool Bitcoin khai thác 7 block liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về bảo mật

Ecct...1Cqd
19 May 2024
11

Antpool, pool khai thác Bitcoin lớn thứ hai, đã khai thác 7 block liên tiếp vào ngày 17/5, làm dấy lên lo ngại về bảo mật. Chuỗi 7 block đã xác nhận 20.686 giao dịch, mang lại doanh thu hơn 23 BTC, trị giá khoảng 1,54 triệu đô la.
Sự kiện xảy ra giữa độ cao block 843.898 – 843.904 và kéo dài 1 giờ 38 phút. Theo dữ liệu của mempool.space, Antpool đã thu được 1,28 BTC phí, cộng thêm 21,87 BTC từ trợ cấp block.
Chiều cao block 843.898 đến 843.904 | Nguồn: mempool.space

Điều thú vị là Foundry USA, pool khai thác Bitcoin lớn nhất, đã khai thác block trước của chuỗi này và hai block tiếp theo. Như vậy, một chuỗi gồm 10 block liên tiếp chỉ do hai công ty khai thác, thách thức tính phân cấp và bảo mật của tiền điện tử hàng đầu.
Theo đó, tài khoản Public Pool đã nêu lên mối lo ngại về bảo mật trong một bài đăng trên X.

Sự tập trung của pool khai thác Bitcoin và các mối lo ngại về bảo mật

Về cơ bản, cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW) mà Bitcoin sử dụng sẽ thiết lập một người dẫn đầu vòng để thêm giao dịch vào block và phát block này tới các mạng ngang hàng để thêm vào sổ cái của họ. Người dẫn đầu là thợ đào tìm thấy block hợp lệ tiếp theo dựa vào hashrate mà mỗi thợ đào tạo ra.
Tiền đề bảo mật của Bitcoin nằm ở ý tưởng các thực thể khác nhau không biết lẫn nhau sẽ tìm thấy các block khác nhau. Điều này ngăn chặn tác nhân độc hại chi tiêu cùng một coin hai lần hoặc thêm giao dịch không hợp lệ vào blockchain.
Hơn nữa, có nhiều thợ đào cạnh tranh như nhau sẽ làm giảm cơ hội “tái tổ chức chain”. Tái tổ chức sẽ loại trừ các block khỏi blockchain và có thể hoàn nguyên giao dịch đã được xác nhận như thể chúng chưa từng tồn tại.
Các pool khai thác Bitcoin được coi là một thực thể duy nhất mặc dù có nhiều thợ đào làm việc cho họ vì nhà vận hành pool quản lý hashrate đóng góp, thêm giao dịch vào các block, phát các block lên mạng và trả tiền cho thợ đào tương ứng mức đóng góp.

Antpool là ai?

Antpool là một công ty con của nhà sản xuất thiết bị khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, Bitmain. Vào tháng 11/2023, công ty đã gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi tự ý hoàn trả khoản phí 83 BTC.
Đáng chú ý, pool đã khai thác 25,48% tổng số block trong 7 ngày qua. Họ chỉ thua Foundry USA, chiếm 31,12% hashrate của mạng — cả hai có tỷ lệ thống trị khai thác là 56,6%. Vào tháng 10/2023, Antpool đã vượt Foundry trong 3 ngày.
Xếp hạng hàng tuần của các pool khai thác Bitcoin | Nguồn: mempool.space
Trong bối cảnh này, một nhà phát triển Bitcoin tin rằng các giao dịch nên đợi ít nhất 2 giờ trước khi được coi là an toàn. Điều này là do càng có nhiều block tiếp theo sau block thực hiện giao dịch thì khả năng tái tổ chức chain càng thấp và giao dịch càng có nhiều khả năng đạt finality.
Chuỗi 7 block gần đây của Antpool chứng tỏ mối quan ngại của nhà phát triển là có thật và cần được xem xét.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to khuongpk9

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.