Hababam Sınıfı'ndaki Pinti Müdürün Yıllık Kazancı Ne Kadar?

3xCZ...aESA
12 Mar 2024
25

Hababam Sınıfı'nda müdür muavini Mahmut Hoca ile diyaloglarından tanıdığımız okul müdürü yılda ne kadar kazanıyor? İşte ayrıntılı bir hesaplama.
araştırmayı, hesaplamayı seven biri olarak yaklaşık olarak hababam sınıfı'ndaki müdürün yıllık net kazancını hesapladım.

öncelikle, pinti müdürün kendi ağzından öğrenci başına ne kadar para aldığını öğrenelimöğrenci başına yıllık 9.000 lira kazanıyor. bu aklımızda bulunsun, fakat net kazancını, net maliyetini daha sonra bulacağız.

şimdi okuldaki sıra sayısı, sınıftaki öğrenci sayısı, öğrenmen sayısı, hademe sayısı ve toplam öğrenci sayılarını bulalım

öncelikle bir sınıfta üçerli düzen olmak kaydıyla toplamda 15 sıra mevcut. özel yatılı okul olduğu için öğrenciler ikişerli şekilde oturuyor. 15x2= 30 yaptığına göre bir sınıftaki öğrenci sayısı 30'dur.


öğretmen sayısına gelelim

mahmut hocanın okula geldiği ilk gün bu pinti müdür, mahmut hocayı öğretmenlerle tanıştırıyor. o sahnede kaç tane öğretmen olduğunu anlamak mümkün. sırasıyla; matematik öğretmeni sıtkı bey, coğrafya öğretmeni rıza bey, mahmut hocanın eski dostu kemal bey, biyoloji öğretmeni necmi bey, felsefe öğretmeni lütfü bey, fizik öğretmeni nuri bey, tarih öğretmeni ve okul muavini mahmut hoca ve isim olarak bahsedilmeyen fakat kapıcılar kralı'ndaki albay da beden öğretmeni. body ekrem diğer filmlerde karşımıza çıkıyor. öğretmen sayısına fazla takılmayın, mutlaka kadraja girmeyen, ek sözleşmeli öğretmenler de vardır. zira lise 1. sınıfa gidenlerin, dersine giren öğretmenleri görmüyoruz. yani ben bize gösterilen öğretmen sayısını topladım, aslında öğretmen sayısı daha fazladır. alt katta ekstra bir öğretmen odası bile olabilir.
şimdi toplayalım; muavin sayısı 1, öğretmen sayısı 8 ve hizmetli olarak tek kişi var o da hafize ana. 1 tane de kapıcı var, onu da unutmayalım.
bu yukarıdaki bilgiler net kazancı hesaplayabilmek için mühim, çünkü maliyeti de hesaplamamız gerekiyor.

isteyenler için tam kanıt: tanıtım merasimişimdi okuldaki net öğrenci sayısına gelelim
buranın bir lise olduğunu bildiğimize ve hababam sınıfını sürekli aşağılayan çömez öğrenciler olduğunu bildiğimize göre, okulda lise 1, lise 2 ve lise 3 olmak üzere üç tane ana öğrenci grubu var.
okul üç katlı bir binadan oluşuyor. zemini de sayarsak. fakat arka tarafı da var. zira, mahmut hocanın hababam sınıfına sürekli arka bahçede top oynamayın diye bir yasaklaması mevcut. demek ki bina uzun olmasa da geniş.


bu durumda; her katta 6 sınıf olsa, toplam 2 katta 12 sınıf yapar. giriş kata da, bu pinti müdür 2 sınıf sıkıştırsa toplam 14 sınıf yapar. sınıflardaki öğrenci sayısı bildiğimize göre;
30x14= 420.
özel çamlıca erkek lisesinin tahmini öğrenci sayısı 420'dir. bu durumda; 1 muavin, 8 bilinen öğretmen(ekstra sözleşmeli görünmeyen 4 öğretmen), 1 hademe, 1 kapıcı ve 420 öğrenci bulunmaktadır.

okulun net öğrenci sayısını ve kadrosunu bulduğumuza göre gelelim pinti müdürün net kazancına

müdürün öğrenci başına yıllık net 9.000 lira kazandığını biliyoruz.
9.000 x420 = 3.780.000. yazıyla; üç milyon yedi yüz seksen bin kemiksiz net kazancı var.
ekstra başka bir şeyi hesaplamak istiyorum. ekstra yani çift dikiş okuyanların, müdürün cebine fazladan yıllık ne kadar kazandırdığını bulmak istiyorum.
mahmut hoca, sınıfa ilk girdiğinde bunlara yaşını soruyor ya, genel olarak, lise son sınıf öğrencilerinin ne kadardır bu okulda okuduğunu hesaplayalım.
damat ferit- 25'i bitiyormuş 26 diyelim
güdük necmi- 23 yaşında
şaban'ın tam yaşını söylemiyor ama ''bu yaşına kadar halen neden lisedesin'' gibi bir laf kuruyor, yani o da 24-25 diyelim.
ortalama lise son sınıf öğrencilerinin yaş aralığı, hababam üzerinden alınan verilere göre 25'dir. yani 18 yaşında mezun olan bir öğrenciden tam tamına, 7 sene daha fazla okuyorlar ve müdürün cebine daha fazla para giriyor. toplamda böyle 25 yaşını aşmış son sınıflardan 50 öğrenci olduğunu varsayalım.
9.000x50 =450.000. ekstra net 450 bin kemiksiz bu salakların sırtından kazanıyor.
7 senedir son sınıfı okuduklarını düşünürsek 7 sene içerisinde müdür sadece bu kerizlerin sırtından toplamda; 3.150.000 kazanmış.

şimdi net maliyeti hesaplayalım

- elektrik, su, yakıt
- okul binasının kirası
- öğretmen ve hademe maaşları
- mutfak masrafı
- yatak, çarşaf masrafları
ve bunların dışında halihazırda aklıma pek bir masraf gelmedi. o dönem böyle büyük bir binanın yıllık net kirası 300 bin civarındaymış. gazetelerden falan baktım.
1975 yılındaki öğretmen maaşları kesin olarak 5.500 lira. 8 öğretmen var. kadraja girmeyen diğer ekstra 4 öğretmeni de ekleyelim toplamda 12 öğretmen.
hademe maaşları da asgari ücretten veriliyormuş. 1975 yılındaki asgari ücret 1.200 lira. 2 hizmetli var diyelim, kapıcıyla beraber.
mutfak masrafı hakkında kesin bir bulguya uğraşamadım. fakat herhangi bir askeriyenin, yıllık 500 asker için harcadığı mutfak harcama tutarının 100 bin olduğunu duydum. o dönem için. fakat bu okul sadece 9 ay açık olduğu için, bunu makul ölçüde bölüp, sayıya göre net bir rakam çıkarabilirim.
okuldakilere fazla duş imkanı sunulmadığını, fazla elektrik kullandırılmadığını ve sadece 3 ay yakıt harcanacağını düşünürsek yıllık net masrafı 100 bin olacaktır.
-yatak, çarşaf masrafı da, pek olacağını zannetmiyorum o yüzden 50 bin yazdım.

şimdi net maliyeti bulalım

- kira 150 bin
- öğretmen maaşlarını hesaplayalım. ayda 66 bin liradan 9 ayda 594 bin lira yapıyor.
- iki tane hizmetli olduğuna göre ayda 2400, 9 ayda 21.600 lira yapar.
- mutfak- tahmini 80 bin
- elektrik, su ve yakıt masrafı- 100 bin
-çarşaf, yatak - tahmini 50 bin

şimdi müdürün cebinden yıllık ne kadar net maliyet çıkıyor onu hesaplayalım

kira 300 bin+ öğretmen maaşları 594 bin+ hizmetli maaşları 21. 600 bin+ mutfak masrafı 80 bin+ yakıt, elektrik, su 100 bin+ çarşaf yatak, 50 bin= 1.541.600
bu pinti müdür yıllık net 1.541.600 lira net masraf yapıyor. içi gidiyordur pezevengin.
şimdi net ne kadar kazanıyordu onu hatırlayalım. 3.780.000 idi.
bonusu eklemeden yıllık net kazançtan- net maliyeti düştüğümüz zaman= 2.238.400
yani pinti müdür yıllık net, kemiksiz, 2.238.400 kazanıyor.
bu harcamalar; 1975 yılındaki hababam sınıfı filmi üzerinden yapılmıştır. diğer filmlerde veya diğer yıllarda müdürün kazancı farklılık gösterebilir.
ekleme: ben tahmini olarak bu kadar buluyorum, daha doğru hesaplar illaki olacaktır.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to davincis

1 Comment

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.