2024 YILI İÇİN YAPAY ZEKA (AI) BEKLENTİLERİ -II

5yD3...g78t
12 Mar 2024
31

"Hayal Kırıklığı Çukuru" Yakında Gelecek

Yapay zekayı test eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Humane Intelligence'ın CEO'su ve kurucu ortağı Rumman Chowdhury, yapay zekayı çevreleyen coşkunun 2023'te zirveye ulaşmış olabileceğine inanıyor. 2024'te "hayal kırıklığının dibine vuracağımızı" öngörüyor. "Bu teknolojinin inandırıldığımız kadar devrim niteliğinde olmadığının farkına varacağız." Ona göre, en gelişmiş yapay zeka modelleri "muazzam hesaplama başarıları"dır ve gelecek nesil muhtemelen daha da gelişmiş olacaktır.


Ancak hiç kimse "büyük dil modellerinin ne işe yaradığını çözemediğinden" bu çember sönecek. Bununla birlikte Chowdhury, yapay zekanın cazibesinin avantajlı olduğunu, zira yasa koyucuları harekete geçmeye teşvik ettiğini ve bunun da teknoloji uzmanları için doğrudan etkileri olduğunu iddia ediyor. "Daha önce görülmemiş bir şekilde herkes siyasette olup bitene dikkat edecek." Örneğin, E.U. AB'nin tam yapay zeka yasası olan Yapay Zeka Yasası 2026'ya kadar yürürlüğe girmeyecek; işletmelerin şimdiden planlamaya başlaması gerekiyor. "Politika alanında iki yıl çok çok hızlı geçecek."

Daha Büyük Modeller Oluşturma

Google DeepMind, en yeni yapay zeka modeli olan Gemini Ultra'yı Aralık 2023'te tanıttı. Google DeepMind'ın modeli eğitmek için ihtiyaç duyduğu "bilgi işlem" veya işlem gücü miktarı açıklanmadı, ancak bir yapay zeka tahmin şirketi olan Epoch, bunun 90 olduğunu hesaplıyor. Eğitiminde septilyon kayan nokta işlemi kullanıldı; muhtemelen şimdiye kadar oluşturulmuş diğer modellerden daha fazla.


Dönem tahminlerini eğitmek için kullanılan hesaplama miktarının yaklaşık dörtte biri kadar olan OpenAI'nin GPT-4'ü, Gemini Ultra'dan marjinal olarak daha kötü performans gösterdi. Bilim adamları, bir modeli eğitmek için ayrılan hesaplama kaynakları ile bu modelin kelime tahmini gibi belirli görevleri yerine getirmedeki etkinliği arasındaki korelasyonların haritasını çıkardılar. Bulgular, eğitim hesaplamasındaki üstel büyümenin, model performansında doğrusal iyileşmelere dönüştüğünü gösteriyor.

2024 yılında şirketlerin, yavaş yavaş gelişecek daha büyük modelleri piyasaya süreceklerini öngörüyor. Örneğin chatbotlar daha az hata yapacak. Ancak, "kullanıcının bakış açısından 'Vay be, bu tamamen oyunun kurallarını değiştiren yeni bir yetenek' gibi olmayacak." OpenAI'nin CEO'su Sam Altman da benzer bir şey öngörüyor. Ekim ayında yapılan bir podcast röportajında, halkın yeni AI modellerine tepkisinin yeni iPhone sürümleriyle karşılaştırılabilir olacağını söyledi.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to gollik

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.