Cái giá phải trả cho hành vi lạm dụng tiền khách hàng của cựu đồng CEO FTX là 7,5 năm tù

Ecct...1Cqd
29 May 2024
5

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã kết án Ryan Salame, cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, 7,5 năm tù sau khi anh ta nhận hai tội nghiêm trọng.
Trong phiên điều trần ngày 28 tháng 5 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, Thẩm phán Lewis Kaplan đã tuyên án 7,5 năm tù đối với Salame vì âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử. Cựu giám đốc điều hành FTX đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và đang chờ tuyên án.
“Ryan Salame đã đồng ý thúc đẩy lợi ích của FTX, Alameda Research và các đồng phạm thông qua một chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị bất hợp pháp và thông qua một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, giúp FTX phát triển nhanh hơn và lớn hơn bằng cách hoạt động ngoài vòng pháp luật,” công tố viên Damian Williams cho biết. “Sự tham gia của Salame vào hai tội phạm liên bang nghiêm trọng đã làm suy yếu niềm tin của công chúng vào các cuộc bầu cử Mỹ và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Bản án hôm nay nhấn mạnh những hậu quả mà những hành vi phạm tội như vậy phải đối mặt.”

Salame đã báo cáo các hoạt động gian lận của FTX với Ủy ban Chứng khoán Bahamas vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 – chỉ hai ngày trước khi Sam Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành và công ty đã nộp đơn xin phá sản. Bankman-Fried sau đó bị dẫn độ từ Bahamas về Mỹ và bị kết án bảy tội nghiêm trọng. Vào tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên án 25 năm tù đối với cựu CEO FTX.
Các công tố viên đề nghị Salame phải ngồi tù tới bảy năm vì anh ta đã góp sức lạm dụng tiền của người dùng FTX và gian lận liên quan đến các khoản đóng góp cho bạn gái Michelle Bond tranh cử vào Quốc hội. Các luật sư bào chữa của anh ta lập luận rằng mức án 18 tháng là phù hợp vì Salame đóng vai trò rất nhỏ trong các âm mưu mà anh ta đã nhận tội” và không có khả năng phạm tội tương tự.
Cựu giám đốc điều hành FTX là nhân vật thứ hai có liên quan đến FTX và Alameda Research bị kết án sau Bankman-Fried. Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và đồng sáng lập FTX Gary Wang đều đã nhận tội và làm chứng trong phiên tòa hình sự Bankman-Fried. 
Là một phần trong thỏa thuận với các công tố viên, Salame sẽ phải nộp phạt khoảng 6 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ và 6 triệu đô la cho các con nợ FTX, đồng thời giao nộp hai khối tài sản và một doanh nghiệp.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to khuongpk9

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.