Wasm- Fluent-rWasm nedir....?

9w5Q...FXZz
10 Feb 2024
43

-Wasm nedir?

-Wasm, WebAssembly’in kısaltmasıdır. WebAssembly, web tarayıcılarında çalıştırılabilecek bir ikili format ve derleme hedefidir.

-Wasm, web2 ve web3 için programlama yapmayı kolaylaştırır, çünkü yüksek seviyeli dilleri (Rust, TypeScript, C++ vb.) web ortamına uyumlu hale getirir.

-Wasm, web uygulamalarının performansını, güvenliğini ve taşınabilirliğini artırır.

-Fluent nedir?@fluentxyz


-Fluent, Wasm’ı temel alan ve Ethereum ile uyumlu olan bir Katman 2 blok zinciridir.

-Fluent, geliştiricilere herhangi bir programlama dilinde uygulama geliştirmeye izin verir. Bu diller Wasm’a derlenebilir, örneğin Rust, Solidity, TypeScript ve daha fazlası.

-Fluent, EVM uyumluluğunu sağlar, böylece Ethereum’daki mevcut standartlar ve araçlar ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

-Fluent, iki tür uygulama destekler: Paylaşılan ve Egemen.

-Paylaşılan uygulamalar, Fluent’in akıllı sözleşme ortamına konuşlandırılan uygulamalardır. Egemen uygulamalar ise Fluent’in kanıt toplama ve doğrulama işlevinden yararlanan özelleştirilebilir, bağımsız durum makineleridir.

-rWasm nedir?

-rWasm, Wasm’ın düzleştirilmiş ve zkSNARK dostu bir versiyonudur.

-rWasm’ın amacı, Wasm programlarının doğruluğunu kanıtlamayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Wasm ikili talimat formatının azaltılmış bir versiyonunu oluşturmaktır.

-rWasm, Wasm talimat seti ile geriye dönük uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, orijinal talimat seti ile uyumlu olurken, daha basit ve zkSNARK uyumlu bir ortam sunar.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to ossiey

1 Comment

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.