Đã có hơn 350 triệu đô la bị thanh lý trong khi thị trường chờ đợi quyết định về ETF Ethereum

Ecct...1Cqd
24 May 2024
4

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã phê duyệt việc niêm yết các quỹ ETF Ethereum giao ngay nhưng chưa cho phép giao dịch.
Thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động dữ dội vào thứ Năm khi các trader háo hức chờ đợi quyết định của cơ quan quản lý Hoa Kỳ về việc niêm yết các quỹ ETF Ethereum giao ngay.
Trong một giờ căng thẳng dẫn đến việc phê duyệt cuối cùng, ETH đầu tiên giảm xuống còn 3.498 USD vào khoảng thời gian đóng cửa thị trường truyền thống của Hoa Kỳ, sau đó tăng vọt lên gần 3.900 USD khi các báo cáo chưa được xác nhận về việc phê duyệt xuất hiện và cuối cùng ổn định trên 3.800 USD sau khi được xác nhận.

Biểu đồ giá 15 phút trên sàn Binance
Bitcoin (BTC) cũng trải qua một giai đoạn căng thẳng tương tự, giảm xuống mức thấp 66.000 USD, sau đó tăng lên 68.300 USD trước khi giảm xuống dưới 68.000 USD. Tuy nhiên, ETH có hiệu suất mạnh hơn, tăng 1,5% trong 24 giờ qua, so với mức giảm gần 3% của BTC trong cùng kỳ. 
Giữa những biến động mạnh mẽ, việc thanh lý trên tất cả các vị thế phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy tăng vọt lên hơn 350 triệu USD trong ngày, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5, theo dữ liệu từ CoinGlass.
Nguồn: CoinGlass
Việc thanh lý xảy ra khi một sàn giao dịch đóng vị thế giao dịch có đòn bẩy do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ban đầu của trader hoặc “margin” – nếu trader không đáp ứng được yêu cầu margin hoặc không có đủ tiền để giữ vị thế mở.
Phần lớn các vị thế bị thanh lý là các lệnh mua đặt cược vào giá tăng, trị giá khoảng 250 triệu USD, cho thấy các trader quá đòn bẩy đã bị bất ngờ bởi sự giảm giá đột ngột. Các trader ETH chịu thiệt hại lớn nhất, với 132 triệu USD bị thanh lý, tiếp theo là 70 triệu USD từ các vị thế phái sinh BTC bị thanh lý.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to khuongpk9

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.