En Önemli Savaşlar: İkinci Balkan Savaşı (1913) [Great]

5fzw...QbNr
9 Feb 2024
78

İkinci Balkan Savaşı (1913): Balkan Birliği'nin Çöküşü


Giriş:

Birinci Balkan Savaşı'nın (1912-1913) Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sona ermesinin ardından, Balkan devletleri arasındaki gerilimler ve toprak anlaşmazlıkları tırmanmaya başladı. Özellikle Bulgaristan, Makedonya'daki hakimiyetini genişletme arzusuyla diğer Balkan devletleriyle karşı karşıya geldi. Bu durum, 16 Haziran 1913'te başlayan İkinci Balkan Savaşı'na yol açtı.


İkinci Balkan Savaşı'nın Nedenleri:


1. Bulgaristan'ın Makedonya'daki Hakimiyet Hedefleri:
Birinci Balkan Savaşı'nda Makedonya'nın büyük bir kısmını ele geçiren Bulgaristan, bu bölgedeki hakimiyetini genişletmeyi amaçlıyordu. Bu durum, Sırbistan ve Yunanistan ile gerilimlerin artmasına yol açtı. Bulgaristan, Makedonya'yı Slav bir bölge olarak görüyordu ve burayı kontrol altına alarak "Büyük Bulgaristan" idealini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.

2. Balkan Birliği'nin Zayıflığı:
Birinci Balkan Savaşı'nda ortak bir hedefe karşı savaşan Balkan devletleri arasında, savaş sonrası dönemde toprak paylaşımı ve siyasi nüfuz konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bu durum, Balkan Birliği'nin zayıflamasına ve bölünmesine neden oldu. Birlik kurulurken yapılan anlaşmalarda toprak paylaşımı net olarak belirlenmemiş ve bu durum, savaştan sonra gerilimlerin artmasına yol açmıştır.

3. Büyük Güçlerin Etkisi:
Avrupa'daki büyük güçler de Balkanlar'daki siyasi dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalıştılar. Bu durum, Balkan devletleri arasındaki gerilimlerin artmasına katkıda bulundu. Avusturya-Macaristan, Sırbistan'ın güçlenmesini engellemek isterken, Rusya ise Bulgaristan'ı destekledi. Almanya ise Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını korumak için çaba gösterdi.

4. Diğer Nedenler:

 • Ekonomik çıkarlar ve ticari rekabet
 • Milliyetçilik akımlarının yükselişi
 • Askeri güçlerin artması ve silahlanma yarışı
 • Siyasi liderlerin hatalı kararları


Sonuç olarak:
İkinci Balkan Savaşı, tek bir nedenden dolayı değil, bir dizi karmaşık nedenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerin başında Bulgaristan'ın Makedonya'daki hakimiyet hedefleri, Balkan Birliği'nin zayıflığı ve Avrupa'daki büyük güçlerin etkisi gelmektedir.

Savaşın Nedenleri Hakkında Ek Bilgiler:

 • Savaşın nedenleri hakkında birçok farklı tarihsel kaynak ve yorum mevcuttur.
 • Bazı tarihçiler, savaşın ana nedeninin Bulgaristan'ın expansionist politikası olduğunu savunurken,
 • Diğerleri ise Balkan Birliği'nin zayıflığı ve Avrupa'daki büyük güçlerin rekabeti üzerinde durmaktadır.
 • Savaşın nedenlerini anlamak için, o dönemdeki siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.


Savaşın Nedenleri Hakkında Kaynaklar:

 • Balkan Savaşı Tarihi, Edward J. Erickson
 • The Balkan Wars, Misha Glenny
 • The Origins of the Second Balkan War, Richard C. Hall
 • The Balkan Wars and the Great Powers, R.J. Crampton


İkinci Balkan Savaşı'nın Seyri:1. Savaşın Başlaması:
Savaş, 16 Haziran 1913'te Bulgaristan'ın Sırbistan ve Yunanistan'a saldırmasıyla başladı. Bulgaristan, Makedonya'daki hakimiyetini genişletmeyi amaçlıyordu. Sırbistan ve Yunanistan ise Bulgaristan'ın bu planlarına karşı koymaya kararlıydı.

2. İlk Aşama:
Savaşın ilk aşamasında Bulgar ordusu, Sırp ve Yunan ordularına karşı bazı başarılar elde etti. Bulgar ordusu, Sırp ordusunu Niš Muharebesi'nde (19-20 Haziran 1913) ve Yunan ordusunu Kılkış-Langaza Muharebesi'nde (21-29 Haziran 1913) yenmeyi başardı.

3. Romanya'nın Savaşa Dahil Olması:
Ancak 28 Haziran 1913'te Romanya'nın savaşa Bulgaristan'a karşı Yunanistan ve Sırbistan'ın yanında yer alması, savaşın gidişatını değiştirdi. Romanya ordusu, Bulgaristan'ın Dobruca bölgesini işgal etti.

4. Osmanlı İmparatorluğu'nun Harekete Geçmesi:
Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu da Edirne'yi geri almak için uygun bir fırsat olarak gördü ve 21 Temmuz 1913'te Bulgaristan'a savaş ilan etti. Osmanlı ordusu, Edirne'yi kuşattı ve kısa sürede şehri geri aldı.

5. Bulgaristan'ın Teslimiyeti:
Bulgaristan, birden fazla cephede savaşmak zorunda kalması ve Romanya ve Osmanlı ordularının ilerlemesi karşısında zor duruma düştü. Bu nedenle Bulgaristan, 10 Ağustos 1913'te Bükreş Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı.

Savaşın Seyri Hakkında Ek Bilgiler:

 • Savaş boyunca toplam 100.000'den fazla asker hayatını kaybetti.
 • Savaş, Balkanlar'daki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.
 • Savaşın ardından Balkan Birliği dağıldı.
 • Savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlar'daki tetikleyicilerinden biri olarak da değerlendirilebilir.


Savaşın Seyri Hakkında Kaynaklar:

 • Balkan Savaşı Tarihi, Edward J. Erickson
 • The Balkan Wars, Misha Glenny
 • The Second Balkan War, Richard C. Hall
 • The Balkan Wars and the Great Powers, R.J. Crampton


İkinci Balkan Savaşı'nın Sonuçları:1. Bulgaristan'ın Yenilgisi:
İkinci Balkan Savaşı, Bulgaristan'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Bulgaristan, Bükreş Antlaşması ile Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a ve Makedonya'nın bir kısmını Sırbistan'a vermek zorunda kaldı. Bu durum, Bulgaristan'ın bölgedeki gücünü ve prestijini önemli ölçüde zayıflattı.

2. Balkan Birliği'nin Çöküşü:
İkinci Balkan Savaşı, Balkan Birliği'nin fiilen çökmesine yol açtı. Savaş öncesi Balkan devletleri arasında var olan birlik ve beraberlik, savaşın ardından yerini gerginlik ve rekabete bıraktı. Bu durum, Balkanlar'daki siyasi istikrarsızlığın artmasına katkıda bulundu.

3. Osmanlı'nın Kazançları:
Osmanlı İmparatorluğu, Edirne'yi geri alarak Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakların bir kısmını telafi etmeyi başardı. Bu durum, Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını ve prestijini bir nebze olsun kurtarmasına yardımcı oldu.

4. Diğer Sonuçlar:

 • Savaş, Balkanlar'daki etnik gerilimleri ve toprak anlaşmazlıklarını derinleştirdi.
 • Savaş sonrası dönemde Balkan devletleri arasında silahlanma yarışı arttı.
 • Savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlar'daki tetikleyicilerinden biri olarak da değerlendirilebilir.


Savaşın Sonuçları Hakkında Ek Bilgiler:

 • Bükreş Antlaşması'nın hükümleri, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Neuilly Antlaşması ile değiştirildi.
 • İkinci Balkan Savaşı'nın Balkanlar'daki siyasi ve sosyal etkileri günümüzde de hissedilmektedir.


Savaşın Sonuçları Hakkında Kaynaklar:

 • Balkan Savaşı Tarihi, Edward J. Erickson
 • The Balkan Wars, Misha Glenny
 • The Second Balkan War, Richard C. Hall
 • The Balkan Wars and the Great Powers, R.J. Crampton

Not: Bu bilgiler, İkinci Balkan Savaşı'nın sonuçları hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için yukarıda listelenen kaynaklara ve diğer tarihsel kaynaklara başvurabilirsiniz.

Savaşın Sonuçlarının Uzun Vadeli Etkileri:

 • Balkanlar'da milliyetçilik akımlarının güçlenmesi
 • Balkan devletleri arasında kalıcı bir güvensizlik ortamının oluşması
 • Bölgedeki siyasi istikrarsızlığın artması
 • Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlar'daki tetikleyicilerinden biri olması


İkinci Balkan Savaşı'nın Önemi:1. Balkan Birliği'nin Çöküşü:
İkinci Balkan Savaşı'nın en önemli sonucu, Balkan Birliği'nin fiilen çökmesidir. Savaş öncesi Balkan devletleri arasında var olan birlik ve beraberlik, savaşın ardından yerini gerginlik ve rekabete bıraktı. Bu durum, Balkanlar'daki siyasi istikrarsızlığın artmasına katkıda bulundu. Balkan Birliği'nin kurulması, Balkanlar'daki etnik ve dini gruplar arasında barış ve uzlaşmayı sağlama hedefine sahipti. Ancak İkinci Balkan Savaşı, bu hedefin gerçekleşmesini engelledi ve bölgeyi uzun süreli bir gerginlik ve çatışma dönemine soktu.

2. Bölgesel Güç Dengesinin Değişmesi:
Savaş, Balkanlar'daki bölgesel güç dengesini de önemli ölçüde değiştirdi. Bulgaristan'ın yenilgisi ve toprak kayıpları, Sırbistan ve Yunanistan'ın bölgedeki nüfuzunu ve gücünü artırdı. Bu durum, Balkanlar'da yeni bir güç dengesinin oluşmasına yol açtı. Sırbistan ve Yunanistan, savaştan galip çıkan taraflar olarak, bölgedeki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırmaya çalıştılar. Bu durum, Balkanlar'daki etnik gerilimlerin ve toprak anlaşmazlıklarının derinleşmesine katkıda bulundu.

3. Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol:
İkinci Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın Balkanlar'daki tetikleyicilerinden biri olarak da değerlendirilebilir. Savaş, Balkan devletleri arasında kalıcı bir güvensizlik ortamı yarattı ve bölgedeki siyasi istikrarsızlığı artırdı. Bu durum, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine zemin hazırlayan etkenlerden biri oldu. İkinci Balkan Savaşı'nda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar, Balkan devletlerini Birinci Dünya Savaşı'nda da karşı karşıya getirecek ve bölgeyi daha büyük bir yıkıma sürükleyecekti.

4. Osmanlı'nın Balkanlar'daki Varlığının Zayıflaması:
Osmanlı İmparatorluğu, Edirne'yi geri alarak Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakların bir kısmını telafi etmeyi başarsa da, İkinci Balkan Savaşı'na doğrudan katılmaması ve savaşın sonuçlarını kendi lehine çevirmedeki yetersizliği, imparatorluğun Balkanlar'daki varlığını ve prestijini zayıflattı. Bu durum, Osmanlı'nın Balkanlar'daki hakimiyetinin sona ermesine ve bölgedeki siyasi dengelerin değişmesine katkıda bulundu.

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Etkisi:
İkinci Balkan Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasını ve Balkanlar'daki nüfuzunu kaybetmesini hızlandırdı. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan etkenlerden biri olarak da değerlendirilebilir. İkinci Balkan Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatması, Türk milliyetçiliğinin yükselişine ve bağımsızlık taleplerinin artmasına yol açtı. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir rol oynadı.

Savaşın Önemi Hakkında Ek Bilgiler:

 • İkinci Balkan Savaşı, Balkanlar'daki siyasi ve sosyal tarihi derinden etkileyen bir olaydır.
 • Savaşın sonuçları, Balkanlar'da günümüzde de hissedilmektedir.
 • Savaşla ilgili birçok tarihsel kaynak ve yorum mevcuttur.


Savaşın Önemi Hakkında Kaynaklar:

 • Balkan Savaşı Tarihi, Edward J. Erickson
 • The Balkan Wars, Misha Glenny
 • The Second Balkan War, Richard C. Hall
 • The Balkan Wars and the Great Powers, R.J. Crampton


Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to RayleighS

10 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.